Jesteś tuProduktySubfundusze mieszaneSubfundusz Cyklu Koniunkturalnego

Subfundusz Cyklu Koniunkturalnego

 
Karta SubfunduszuKIIDKup on-line
 

Opis subfunduszu

Polityka inwestycyjna Subfunduszu zakłada zmienną alokację aktywów w akcje i obligacje w zależności od przewidywanych średnio-terminowych trendów rynkowych. Udział akcji w aktywach Subfunduszu jest nie mniejszy niż 20% i nie większy niż 80%. Pozostałe środki Subfundusz może lokować w inne niż akcje instrumenty finansowe, w szczególności w dłużne papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa.

Inwestycja w Subfundusz wiąże się możliwością osiągnięcia atrakcyjnej stopy zwrotu przy umiarkowanym poziomie ryzyka utraty kapitału. Subfundusz adresowany jest do inwestorów zainteresowanych produktami inwestycyjnymi ze znacznym udziałem akcji w portfelu, szczególnie zainteresowanym oszczędzaniem średnio lub długoterminowym. Okres inwestycji nie powinien być krótszy niż 3 lata.Poziom ryzyka

Niższe ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
4
Wyższe ryzyko
Potencjalnie wyższy zyskZarządzający


Łukasz Kołaczkowski

Zarządza: Subfunduszem Cyklu Koniunkturalnego,  Subfunduszem Stabilnego Wzrostu, Subfunduszem Absolute Return.

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunkach Finanse i Bankowość (specjalność Bankowość Inwestycyjna) oraz Metody Ilościowe w Ekonomii i Systemy Informacyjne. W 2008 roku uzyskał licencję doradcy inwestycyjnego (nr licencji 262) a w 2011 roku uzyskał tytuł Chartered Financial Analyst. Od czerwca 2006 r. do sierpnia 2009 r. pracował jako analityk akcji w Millennium Domu Maklerskim. W okresie od maja 2005 r. do czerwca 2006 r. pracował w BNP Paribas oddział w Polsce na stanowisku młodszego kierownika projektów.

 

Mirosław Dziółko

Zarządza: Subfunduszem Akcji, Subfunduszem Cyklu Koniunkturalnego, Subfunduszem Stabilnego Wzrostu, Subfunduszem Dynamicznych Spółek, Subfunduszem Absolute Return.

Absolwent Wydziału Budownictwa Lądowego Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach. Swoją karierę na rynku kapitałowym rozpoczął już w 1995 roku  pracując jako makler papierów wartościowych a później jako analityk  w Biurze Maklerskim  BGŻ. Od 1997 r. zaczął zdobywać doświadczenie jako zarządzający aktywami. Początkowo zarządzał  środkami własnymi Biura Maklerskiego a od 1999 r. portfelami klientów w ramach usługi asset management,  pełniąc  jednoczenie funkcję  naczelnika Wydziału Zarządzania Portfelem BM BGŻ. Od listopada 2002 r. jest zatrudniony w grupie Millennium jako zarządzający funduszami. Od 2009 roku pełni również funkcję kierującego Departamentem Zarządzania Aktywami  w  Millennium TFI.

 

Aktualna wycena jednostki kat. A i kat. B

(Dane na dzień: 2018-12-06)
PLN
142,59
-1,36%
 Notowania
Stopa zwrotu za wybrany okres

Data wyceny
Wartość j.u.Stopy zwrotu w PLN:

1M-0,83%
3M-4,17%
6M-7,28%
12M-10,83%
36M-6,02%
60M-15,87%Charakterystyka subfunduszu:

Początek działalności:2002-01-02
Aktywa subfunduszu w dniu 2018-11-30:156 045 005 PLN
Minimalna pierwsza wpłata:Jednostka Uczestnictwa kat. A - 100 PLN; Jednostka Uczestnictwa kat. B - 2000 PLN, PSO jednofunduszowe 100 PLN,PSO wielofunduszowe 50 PLN, IKE 500 PLN
Minimalna następna wpłata:Jednostka Uczestnictwa kat. A - 100 PLN; Jednostka Uczestnictwa kat. B - 1000 PLN, PSO jednofunduszowe 100 PLN,PSO wielofunduszowe 50 PLN, IKE 100 PLN
Opłata za zarządzanie:3,5%
Agent transferowy:ProService Finteco Sp. z o. o.
Depozytariusz:Bank Millennium S.A.Struktura aktywów:

(Dane na dzień: 2018-10-31)

TypUdział


Komunikaty
Pliki do pobrania

Prospekty

Kluczowe Informacje dla Inwestorów

Karty subfunduszy
Inwestowanie w fundusze wiąże się z ryzykiem poniesienia straty, jak również z obowiązkiem uiszczenia opłat manipulacyjnych i podatku dochodowego. Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego ani określonego wyniku inwestycyjnego. Wartość aktywów netto funduszy cechuje się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego. Emitentem, poręczycielem lub gwarantem papierów wartościowych stanowiących powyżej 35% aktywów Funduszy Millennium (z wyłączeniem Millennium SFIO) może być Skarb Państwa, NBP, rząd USA, Europejski Bank Centralny lub Europejski Bank Inwestycyjny. Informacje o funduszach, w tym dane finansowe i opis czynników ryzyka, zawarto w prospektach informacyjnych i Kluczowych Informacjach dla Inwestorów, dostępnych wraz z tabelą opłat funduszy w siedzibie Millennium TFI S.A., ul. Stanisława Żaryna 2B, 02-593 Warszawa, oraz w punktach prowadzących dystrybucję jednostek uczestnictwa Funduszy Millennium.

 

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celu świadczenia usług i w celach statystycznych. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, w jej ustawieniach. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies, kliknij „Akceptuję”. Jeżeli nie wyrażasz zgody – zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce prywatności

Akceptuję X