Jesteś tuInwestowanieOpłaty i prowizje (zachęty)

Opłaty i prowizje (zachęty)

Millennium Dom Maklerski S.A.

Tabela Opłat dla Dystrybutora Millennium Dom Maklerski S.A.

 

Millennium Dom Maklerski S.A. oferuje wyłącznie jednostki uczestnictwa kategorii A, od których opłaty manipulacyjne pobierane są przy nabyciach. Maksymalna wysokość opłaty manipulacyjnej dla jednostek uczestnictwa kategorii A określona jest w prospektach funduszy Millennium FIO i Millennium SFIO.

Stawki opłat manipulacyjnych

Jednostki uczestnictwa kategorii A

(opłata manipulacyjna pobierana przy zleceniach nabycia)

Fundusz inwestycyjny

Stawka

Millennium FIO

Subfundusz Akcji

1,50%

Subfundusz Dynamicznych Spółek

1,50%

Subfundusz Cyklu Koniunkturalnego

1,50%

Subfundusz Stabilnego Wzrostu

1,50%

Subfundusz Obligacji Klasyczny

0,60% 

Subfundusz Instrumentów Dłużnych

 0,60% 

Millennium SFIO

Subfundusz Globalny Akcji

1,50%

Subfundusz Globalny Stabilnego Wzrostu

1,50%

Subfundusz Absolute Return

1,50%

Subfundusz Globalny Strategii Alternatywnych

1,50%

Subfundusz Obligacji Korporacyjnych

0,60% 

Subfundusz Konserwatywny

0,80%

Informacje dodatkowe

 

Minimalna wpłata do subfunduszy kategorii jednostek A wynosi 500 PLN.

 

Informacje na temat aktualnych promocji dostępne są w zakładce Promocje.

Produkty specjalne w oparciu o fundusze z jednostkami uczestnictwa kategorii A

PSO – Plan Systematycznego Oszczędzania (zlecenia pierwszego nabycia nie są przyjmowane)

Patrz Regulamin Planu Systematycznego Oszczędzania (PSO).

 

Aktualna treść ww. Regulaminu dostępna jest na stronie internetowej Towarzystwa – www.millenniumtfi.pl

Zasady naliczania opłat manipulacyjnych

Nabycie jednostek uczestnictwa kategorii A

Przy zleceniu nabycia Jednostek Uczestnictwa kategorii A do naliczenia opłaty manipulacyjnej brana jest pod uwagę wysokość wpłaty.          

Zamiana jednostek uczestnictwa kategorii A

Zlecenie zamiany to jednoczesne odkupienie jednostek uczestnictwa jednego subfunduszu Millennium i nabycie jednostek uczestnictwa tej samej kategorii innego subfunduszu wydzielonego w ramach tego samego funduszu (Millennium FIO albo SFIO). Zlecenia zamiany możliwe są tylko pomiędzy jednostkami uczestnictwa wycenianymi w PLN.

W przypadku zlecenia zamiany jednostek uczestnictwa w ramach subfunduszy Millennium FIO i Millennium SFIO opłata manipulacyjna nie jest pobierana, z wyłączeniem rejestrów otwieranych w ramach produktów specjalnych. Zasady pobierania opłat w przypadku produktów specjalnych określone są w poszczególnych regulaminach produktów specjalnych.

Reinwestycja jednostek uczestnictwa kategorii A

Reinwestycja to ponowna wpłata środków w ramach tego samego subfunduszu w ciągu 60 dni od ich wycofania. Przy reinwestycji opłata manipulacyjna nie jest pobierana.

Jeżeli zlecenie nabycia w ramach reinwestycji złożone jest na kwotę wyższą od kwoty odkupień brutto dokonanych w ciągu 60 dni poprzedzających dzień złożenia zlecenia nabycia w ramach reinwestycji - opłata manipulacyjna zostanie pobrana od różnicy kwoty nabycia i kwoty odkupień.

Zwolnienie z opłaty manipulacyjnej przy nabywaniu jednostek uczestnictwa kategorii A w ramach reinwestycji przysługuje jeden raz w roku kalendarzowym, przy czym decyduje data zrealizowania zlecenia.

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celu świadczenia usług i w celach statystycznych. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, w jej ustawieniach. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies, kliknij „Akceptuję”. Jeżeli nie wyrażasz zgody – zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce prywatności

Akceptuję X