Jesteś tuProduktySubfundusze mieszaneSubfundusz Konserwatywny

Subfundusz Konserwatywny

 
Karta SubfunduszuKIIDKup on-line
 

Opis subfunduszu

Fundusz lokuje aktywa Subfunduszu głównie w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych.  Minimalny udział tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych wynosi 70% aktywów Subfunduszu. Fundusz może lokować aktywa Subfunduszu w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych o charakterze dłużnym (minimalny poziom takich lokat to 50% aktywów Subfunduszu) oraz w tytuły uczestnictwa innych funduszy zagranicznych. Nie więcej niż 20% aktywów  Subfunduszu  może być lokowane łącznie w obligacje, instrumenty rynku pieniężnego i listy zastawne banków hipotecznych. Również nie więcej niż 20% aktywów Subfunduszu może być lokowane w akcje.

Subfundusz przeznaczony jest dla Inwestorów akceptujących umiarkowany poziom ryzyka inwestycyjnego i oczekujących wzrostu oszczędności w średnim i długim okresie, na poziomie przewyższającym zyski możliwe do uzyskania z inwestycji na rynku pieniężnym oraz na rynku dłużnych papierów skarbowych.

Okres inwestycji nie powinien być krótszy niż 2 lata.Poziom ryzyka

Niższe ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
3
Wyższe ryzyko
Potencjalnie wyższy zyskZarządzający


Marcin Wiński

Zarządza: Subfunduszem Globalnym Stabilnego Wzrostu,  Subfunduszem Globalnym Akcji, Subfunduszem Globalnym Strategii Alternatywnych, Konserwatywnym oraz Millennium Dywidendowym FIZ.

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku Finanse i Bankowość (specjalność: Bankowość Inwestycyjna). Karierę zawodową rozpoczynał w 2007 roku w Kredyt Banku S.A jako specjalista ds. Produktów Treasury i Ryzyka Operacyjnego. Od 2008 do 2015 r. pracował w Raiffeisen Bank Polska S.A., początkowo w Departamencie Rynków Finansowych na stanowisku Dealera Rynku Walutowego, później Specjalisty ds. Instrumentów Inwestycyjnych, a przez ostatnie 4 lata jako Portfolio Manager, odpowiedzialny za zarządzanie portfelami finansowymi najzamożniejszych klientów w Friedrich Wilhelm Raiffeisen (nazwa Departamentu Bankowości Prywatnej). Od maja 2015 r. pracuje w Millennium TFI, na stanowisku zarządzającego funduszami globalnymi.

 

Paweł Grzywa

Zarządza: Subfunduszem Globalnym Stabilnego Wzrostu, Subfunduszem Globalnym Akcji, Subfunduszem Globalnym Strategii Alternatywnych, Konserwatywnym oraz Millennium Dywidendowym FIZ.

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej na kierunku Finanse i Rachunkowość. W 2013 roku uzyskał licencję Doradcy Inwestycyjnego (nr licencji 465). Od marca 2010 do lutego 2014 roku zatrudniony w Citigroup na stanowisku starszego analityka ds. rachunkowości funduszy. Od kwietnia 2014 roku do listopada 2014 roku zatrudniony w Inventum TFI na stanowisku Doradcy Inwestycyjnego. Od lutego 2016 roku zatrudniony w Millennium TFI na stanowisku analityka inwestycyjnego ds. funduszy inwestycyjnych.

 

 

 

 

Aktualna wycena jednostki kat. A i kat. B

(Dane na dzień: 2018-02-19)
PLN
99,99
0,31%
 Notowania
Stopa zwrotu za wybrany okres

Data wyceny
Wartość j.u.Stopy zwrotu w PLN:

1M-1,43%
3M-1,17%
6M-1,05%
12M-0,19%
36M
60MCharakterystyka subfunduszu:

Początek działalności:2016-12-07
Aktywa subfunduszu w dniu 2018-01-31:18 481 877,82 PLN
Minimalna pierwsza wpłata:Jednostka Uczestnictwa kat. A - 500 PLN; Jednostka Uczestnictwa kat. B - 2000 PLN
Minimalna następna wpłata:Jednostka Uczestnictwa kat. A - 500 PLN; Jednostka Uczestnictwa kat. B - 1000 PLN
Opłata za zarządzanie:2,50%
Agent transferowy:ProService Finteco Sp. z o. o.
Depozytariusz:Bank Millennium S.A.Struktura aktywów:

(Dane na dzień: 2017-12-29)

TypUdział


Komunikaty
Pliki do pobrania

Prospekty

Kluczowe Informacje dla Inwestorów

Karty subfunduszy
Inwestowanie w fundusze wiąże się z ryzykiem poniesienia straty, jak również z obowiązkiem uiszczenia opłat manipulacyjnych i podatku dochodowego. Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego ani określonego wyniku inwestycyjnego. Wartość aktywów netto funduszy cechuje się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego. Emitentem, poręczycielem lub gwarantem papierów wartościowych stanowiących powyżej 35% aktywów Funduszy Millennium (z wyłączeniem Millennium SFIO) może być Skarb Państwa, NBP, rząd USA, Europejski Bank Centralny lub Europejski Bank Inwestycyjny. Informacje o funduszach, w tym dane finansowe i opis czynników ryzyka, zawarto w prospektach informacyjnych i Kluczowych Informacjach dla Inwestorów, dostępnych wraz z tabelą opłat funduszy w siedzibie Millennium TFI S.A., ul. Stanisława Żaryna 2B, 02-593 Warszawa, oraz w punktach prowadzących dystrybucję jednostek uczestnictwa Funduszy Millennium.

 

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celu świadczenia usług i w celach statystycznych. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, w jej ustawieniach. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies, kliknij „Zamknij”. Jeżeli nie wyrażasz zgody – zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce cookies

Zamknij X