Jesteś tuProduktySubfundusze mieszaneSubfundusz Globalny Stabilnego Wzrostu

Subfundusz Globalny Stabilnego Wzrostu

 
Karta SubfunduszuKIIDKup on-line
 

Opis subfunduszu

Subfundusz typu „fundusz funduszy”. Środki Subfunduszu lokowane są do 100% w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych, których polityka inwestycyjna zakłada inwestowanie aktywów głównie w instrumenty dłużne, w akcje oraz tzw. alternatywne klasy aktywów. Subfundusz może także inwestować w instrumenty pochodne. Polityka inwestycyjna subfunduszu zakłada stworzenie globalnie zdywersyfikowanego portfela o umiarkowanym ryzyku, który będzie inwestował w różne instrumenty finansowe, z przeważającym udziałem obligacji (powyżej 50%) oraz istotnym udziałem akcji (ok 30%), z zachowaniem odpowiednich kryteriów dywersyfikacji. Subfundusz zabezpiecza ryzyko walutowe inwestycji do PLN.

Inwestycja w Subfundusz wiąże się możliwością osiągnięcia atrakcyjnej stopy zwrotu przy umiarkowanym poziomie ryzyka utraty kapitału. Okres inwestycji nie powinien być krótszy niż 2 lata.Poziom ryzyka

Niższe ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
4
Wyższe ryzyko
Potencjalnie wyższy zyskZarządzający


Marcin Wiński

Zarządza: Subfunduszem Globalnym Stabilnego Wzrostu,  Subfunduszem Globalnym Akcji, Subfunduszem Globalnym Strategii Alternatywnych, Konserwatywnym oraz Millennium Dywidendowym FIZ.

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku Finanse i Bankowość (specjalność: Bankowość Inwestycyjna). Karierę zawodową rozpoczynał w 2007 roku w Kredyt Banku S.A jako specjalista ds. Produktów Treasury i Ryzyka Operacyjnego. Od 2008 do 2015 r. pracował w Raiffeisen Bank Polska S.A., początkowo w Departamencie Rynków Finansowych na stanowisku Dealera Rynku Walutowego, później Specjalisty ds. Instrumentów Inwestycyjnych, a przez ostatnie 4 lata jako Portfolio Manager, odpowiedzialny za zarządzanie portfelami finansowymi najzamożniejszych klientów w Friedrich Wilhelm Raiffeisen (nazwa Departamentu Bankowości Prywatnej). Od maja 2015 r. pracuje w Millennium TFI, na stanowisku zarządzającego funduszami globalnymi.

 

Paweł Grzywa

Zarządza: Subfunduszem Globalnym Stabilnego Wzrostu, Subfunduszem Globalnym Akcji, Subfunduszem Globalnym Strategii Alternatywnych, Konserwatywnym oraz Millennium Dywidendowym FIZ.

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej na kierunku Finanse i Rachunkowość. W 2013 roku uzyskał licencję Doradcy Inwestycyjnego (nr licencji 465). Od marca 2010 do lutego 2014 roku zatrudniony w Citigroup na stanowisku starszego analityka ds. rachunkowości funduszy. Od kwietnia 2014 roku do listopada 2014 roku zatrudniony w Inventum TFI na stanowisku Doradcy Inwestycyjnego. Od lutego 2016 roku zatrudniony w Millennium TFI na stanowisku analityka inwestycyjnego ds. funduszy inwestycyjnych.

 

 

 

 

Aktualna wycena jednostki kat. A i kat. B

(Dane na dzień: 2018-02-19)
PLN
192,94
0,29%
EUR
46,53
0,52%
USD
57,75
-0,41%
 Notowania

Wybierz walutę:  
Stopa zwrotu za wybrany okres

Data wyceny
Wartość j.u.Stopy zwrotu w PLN:

1M-2,36%
3M-0,49%
6M0,87%
12M2,14%
36M4,13%
60M

Stopy zwrotu w EUR:

1M-1,69%
3M1,79%
6M4,19%
12M6,70%
36M4,89%
60M

Stopy zwrotu w USD:

1M-0,65%
3M7,12%
6M10,08%
12M24,41%
36M14,18%
60MCharakterystyka subfunduszu:

Początek działalności:2013-10-04
Aktywa subfunduszu w dniu 2018-01-31:124 614 018,23 PLN
Minimalna pierwsza wpłata:Jednostka Uczestnictwa kat. A - 500 PLN; Jednostka Uczestnictwa kat. B - 2000 PLN
Minimalna następna wpłata:Jednostka Uczestnictwa kat. A - 500 PLN; Jednostka Uczestnictwa kat. B - 1000 PLN
Opłata za zarządzanie:3,50%
Agent transferowy:ProService Finteco Sp. z o. o.
Depozytariusz:Bank Millennium S.A.Struktura aktywów:

(Dane na dzień: 2017-12-29)

TypUdział


Komunikaty
Pliki do pobrania

Prospekty

Kluczowe Informacje dla Inwestorów

Karty subfunduszy
Inwestowanie w fundusze wiąże się z ryzykiem poniesienia straty, jak również z obowiązkiem uiszczenia opłat manipulacyjnych i podatku dochodowego. Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego ani określonego wyniku inwestycyjnego. Wartość aktywów netto funduszy cechuje się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego. Emitentem, poręczycielem lub gwarantem papierów wartościowych stanowiących powyżej 35% aktywów Funduszy Millennium (z wyłączeniem Millennium SFIO) może być Skarb Państwa, NBP, rząd USA, Europejski Bank Centralny lub Europejski Bank Inwestycyjny. Informacje o funduszach, w tym dane finansowe i opis czynników ryzyka, zawarto w prospektach informacyjnych i Kluczowych Informacjach dla Inwestorów, dostępnych wraz z tabelą opłat funduszy w siedzibie Millennium TFI S.A., ul. Stanisława Żaryna 2B, 02-593 Warszawa, oraz w punktach prowadzących dystrybucję jednostek uczestnictwa Funduszy Millennium.

 

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celu świadczenia usług i w celach statystycznych. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, w jej ustawieniach. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies, kliknij „Zamknij”. Jeżeli nie wyrażasz zgody – zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce cookies

Zamknij X